Digitala produkter ingår enligt reglerna i undantag från Ångerrätten: "Digitalt innehåll, till exempel program, appar, spel eller musik, som levereras digitalt, om du har gått med på att leveransen sker på det sättet och att du inte har ångerrätt".

Genom att du kryssar i rutan för Terms of Use när du som konsument köper digitalt innehåll hos drsannaofsweden.com godtar du att ångerrätten inte gäller då du omedelbart efter köp får tillgång till innehållet via digital leverans.

Det är inte tillåtet att kopiera och/eller sprida någon information eller något material vidare från drsannaofsweden.com utan tillåtelse. Vänligen kontakta oss för ev. samarbete.

Dr Sanna of Sweden är ett företag baserat utanför Europa och är därmed inte momspliktigt. Kvittot som du får Från Dr Sanna of Sweden är exklusive moms.

Dr Sanna of Sweden använder dina personuppgifter endast för att kommunicera kring den/de onlinekurser som du har köpt samt informera om andra tillgängliga produkter på drsannaofsweden.com. Dr Sanna of Sweden kommer inte sprida dina personuppgifter vidare till tredje part och du kan alltid kontakta oss för att ändra eller ta bort din information i ditt konto som skapas i samband med köp på drsannaofsweden.com 

Observera att Sanna Ehdin inte ger några individuella eller kliniska råd, eller gör konsultationer – utan delar forskning, erfarenhet och generella råd. Egen hälsa är och förblir eget ansvar. Konsultera läkare eller hälsoexpert om du behöver stöd, eller för att fatta beslut.

Kontakt till Dr Sanna of Sweden är: [email protected]

Juli 2023